Διαγνωση με Βιοσυντονισμο
Πλεονεκτηματα Διαγνωσης

Η διαφορά με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους είναι ότι με τη συγκεκριμένη μέθοδο βλέπουμε την προδιάθεση του ανθρώπινου οργανισμού να νοσήσει πριν εμφανιστεί το σύμπτωμα, ενώ με τις άλλες, όπως με το αίμα, τους υπέρηχους, τον μαγνητικό και αξονικό τομογράφο μπορούμε να εντοπίσουμε μόνο το σύμπτωμα.

Επίσης, με τη μέθοδο αυτή μπορούμε διαγνωστικά να γνωρίζουμε το ενεργειακό μας προφίλ. Φυσιολογικό ενεργειακό προφίλ σημαίνει πως ο οργανισμός μπορεί να αντεπεξέλθει σε όλες τις παθήσεις και να χειρίζεται τη φυσιολογία του καλύτερα από έναν οργανισμό που έχει διαταραγμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.

Η μέθοδος του βιοσυντονισμού είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, μεταξύ άλλων, κυρίως στη διάγνωση:

  • Του επίπεδου τοξικότητας
  • Των δυσλειτουργιών των οργάνων
  • Των προβλημάτων μολυσματικής φύσης (ιοί, βακτήρια, μήκητες, πρωτόζωα, παράσιτα)
  • Των κυστικών και ορμονικών διαταραχών
  • Της έλλειψης των απαραίτητων για τον οργανισμό βιταμινών και ιχνοστοιχείων
  • Των αλλεργικών αντιδράσεων και εύρεσης της κατάλληλης αγωγής
  • Της σωματικής εξάντλησης, καθώς και της εξασθένισης του ανοσοποιητικού συστήματος
  • Του επιπέδου του βασικού μεταβολισμού

Τέλος, με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να δούμε χρόνια και μη μιάσματα (μικρόβια, ιούς κτλ. που ίχνη τους υπάρχουν ακόμα μέσα μας), τα οποία με αιματολογικές εξετάσεις δεν ανιχνεύονται, οπότε ο οργανισμός μας μπορεί να υποτροπιάσει ανά πάσα στιγμή. Ακόμη, μπορούμε να ελέγχουμε την ποιότητα της θεραπείας του γιατρού ή κάποιου εναλλακτικού θεραπευτή.