ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η Βιοηλεκτρομαγνητική (Βιοηλεκτρομαγνητισμός) είναι ο τομέας της μελέτης που αφορά στην εξερεύνηση και κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και βιολογικών συστημάτων. Οι περιοχές μελέτης περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία που παράγονται από ζώντα κύτταρα, ιστούς ή οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μικροοργανισμών.

Όσον αφορά στον άνθρωπο, αυτές οι αλληλεπιδράσεις σχετίζονται με τις πιθανές επιπτώσεις που προκαλούν οι εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές πηγές στις βιολογικές, χημικές και ηλεκτρομαγνητικές εσωτερικές διεργασίες. Ως εκ τούτου, η βιοηλεκτρομαγνητική είναι η επιστήμη η οποία συνδυάζει τις γνώσεις από τη βιολογία και την ιατρική με την κατανόηση του ηλεκτρομαγνητισμού που προέρχεται από τα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική.

Μικρής διάρκειας ηλεκτρικά συμβάντα που ονομάζονται δυναμικά δράσης (action potentials) εμφανίζονται σε διάφορους τύπους ζωικών κυττάρων που ονομάζονται διεγερτικά κύτταρα (excitable cells). Η κατηγορία αυτών των κυττάρων περιλαμβάνει νευρώνες, μυϊκά και ενδοκρινικά κύτταρα, καθώς και σε ορισμένα φυτικά κύτταρα. Αυτά τα δυναμικά δράσης χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την ενδοκυτταρική επικοινωνία και να ενεργοποιήσουν τις διάφορες ενδοκυτταρικές διεργασίες

Το μήκος κύματος της ταλάντωσης ενός υγιούς ατόμου είναι διαφορετικό από το μήκος κύματος της ταλάντωσης ενός ατόμου με μια παθολογική κατάσταση. Οι παθολογικές ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις υπάρχουν μαζί με τις υγιείς στον οργανισμό του κάθε ασθενή

Όταν η φυσιολογική ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων διαταράσσεται, λόγω της παρεμβολής του οποιουδήποτε παθογόνου μικροοργανισμού, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκδήλωση ασθενειών. Το σώμα είναι άρρωστο, επειδή αυτή η δυναμική ισορροπία επικοινωνίας δεν μπορεί να διατηρηθεί

Η εφαρμογή της Βιοηλεκτρομαγνητικής σήμερα, είναι το αποτέλεσμα χρόνων έρευνας πολλών σπουδαίων επιστημόνων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι: o Franz Morell, ο Erich Rasche, o Royal Raymond Rife (1888-1971), ο Reinhard Voll (1909 - 1989)

Η Βιοηλεκτρομαγνητική, παρέχει στον οργανισμό εξαιρετικά αποτελέσματα σχετικά με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη

Τα Ιατρεία μας
ΑΘΗΝΑ

Μεσογείων 254,Χολαργός
Τηλ: 2130 368 778

ΠΑΤΡΑ

Κορίνθου 313-315
Τηλ: 2610 222 376

LIMASOL

Frangklinou Rousvelt 255, Block A, 1st Floor
Office 102, 3046 Zakaki, Cyprus
Tel: 70002290

Ακολουθήστε μας

YouTube
Facebook
Instagram
Linkedin


Copyright @2021 All Rights Reserved